+47 66 902 422

Delta Vent WB

 

DELTA-VENT WB vindsperre er en tresjikts duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm.

DELTA-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre.

DELTA-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til terreng (ikke via trapp eller trapperom).

Egenskaper:

• DELTA®-VENT WB har SINTEF godkjenning Nr. 2586

• DELTA®-VENT WB finnes i 3 bredder, 1,3 m for vertikal montering og 2,8 og 3 m for horisontal montering.

• Lav Sd verdi sikrer god uttørking av konstruksjon.

• Robust og sterk med 120 g/m2

Veiledning:

• DELTA®-VENT WB monteres på utsiden av varmeisolerende trekonstruksjon, eventuelt på utsiden av GU-gips eller asfaltvindtett plater.

• Alle skjøter skal ha min. 50 mm omlegg. Skjøter, kanter og overganger skal klemmes kontinuerlig mot stender / sviller / sperrer. Lekter skal spikres med maks spikeravstand 15 cm.

• Gjennomføringer, skjøter og avslutninger skal utføres slik at konstruksjon oppnår god tetthet i.h.t gjeldende krav.

Brannmotstand: Klasse F, EN 13501-1
Strekkstyrke: 210/125 N/5 cm (EN 12311-1+2)
Sd-verdi: 0,02 m
vanntetthet: Klasse W1, EN 13859-1+2
Arbeidstemperatur: -40°C, EN 13859-1, Sect. 5.2.9
+80°C, EN 13859-1, Sect. 5.2.10
Vekt: 120 g/m2
Rullens størrelse og vekt 2,8 x 50 m / vekt 17 kg
2.8 x 25 m / vekt 8,5 kg
1,3 x 50 m / vekt 4 kg
1,3 x 25 m / vekt 8 kg
3,0 x 50 m / vekt 18 kg
Dimmensjoner Vare nr. Nobb nr.
2,8 x 25m 2206458 49615663
2,8 x 50m 2206427 49615606
1,3 x 25m 2206457 49615652
1,3 x 50m 2206429 49615580
3 x 50m 2206459 49615682